Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Efekt kształcenia:
Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_U09
    potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk