Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji.
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_W07
    ma podstawową wiedzę na temat sposobów wywierania wpływu społecznego i innowacji społecznych.
  • IFS1P_W06
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.