Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług.
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_U05
    posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.
  • IFS1P_U01
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.