Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług.
Powiązania z KEU:
 • IFS1P_U09
  potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk
 • IFS1P_U03
  potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych komunikacji za pomocą najnowszych technologii oraz potrafi komunikować się z szerokim otoczeniem społecznycznym oraz brać udział w debacie na temat prognozowanych skutków.
 • IFS1P_U06
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, które są związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy informacyjnymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • IFS1P_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności