Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw naftowo-gazowych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady organizacji przedsiębiorstw
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W01
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, inżynieria materiałowa i informatyka, tworzących podstawy teoretyczne
  • GGO1A_W02
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi, w tym geologii, geofizyki, hydrogeologii i ochrony środowiska, tworzących podstawy teoretyczne