Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw naftowo-gazowych
Efekt kształcenia:
Potrafi określić style kierowania
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_U03
    (potrafi) planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)