Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Innowacyjność i prawo patentowe
Efekt kształcenia:
Ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej