Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Niezawodność systemów
Efekt kształcenia:
planować i realizować własne uczenie się analizując trendy w niezawodności
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie