Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy i urządzenia neutralizacji produktów spalania
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych