Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne
Efekt kształcenia:
rozwiązywać wybrane zagadnienie decyzyjne i optymalizacyjne za pomocą prostych algorytmów
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U03
    potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy złożonych i nietypowych problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych
  • IIE1A_U04
    potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne wspomagające wybrane procesy decyzyjne w warunkach niepewności