Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne
Efekt kształcenia:
sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski z wyników obliczeń wybranymi algorytmami rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U10
    pofrafi w sposób jasny i logiczny, w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, brać udział w debacie, prezentować planowane działania i uzyskane efekty stosując zaawansowaną terminologię