Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania operacyjne
Efekt kształcenia:
podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W04
    zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji i analizy ryzyka