Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami w ekoenergetyce
Efekt kształcenia:
Student zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów