Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami w ekoenergetyce
Efekt kształcenia:
Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U17
    potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
  • MBM1A_U21
    potrafi stosować podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną