Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie OZE
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne