Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie OZE
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W19
    ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych