Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie OZE
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W17
  ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • MBM1A_U09
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
 • MBM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • MBM2A_W09
  ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi