Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie OZE
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów energetycznych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania.
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_U16
  potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych
 • MBM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • MBM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • MBM2A_U21
  potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe