Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Efekt kształcenia:
akty prawne dotyczące ochrony pracy
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego