Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
Efekt kształcenia:
proces zarządzania, w tym planowanie i kontrolowanie oraz proces podejmowania decyzji
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego