Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instalacje termicznego przekształcenia odpadów
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii umozliwiającą zrozumienie teorii podstawowych procesów cieplnych związanych z termicznym przekształcaniem odpadów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem