Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instalacje termicznego przekształcenia odpadów
Efekt kształcenia:
potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe dla celów projektu i oceny instalacji termicznego przekształcania odpadów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski