Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Efekt kształcenia:
wpływ aspektów związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przedsiębiorstwem
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.