Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Efekt kształcenia:
wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko