Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Efekt kształcenia:
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy