Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U05
    Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
  • IMN1A_U08
    Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru inżynierii metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych