Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
Efekt kształcenia:
Student zna zbiór efektów środowiskowych będących skutkiem realizacji procesów budowlanych
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W01
    Posiada wiedzę ogólną z zakresu wybranych działów nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
  • BUD1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę o uwarunkowaniach zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, ich przyczynach, przebiegu i implikacjach, a także roli budownictwa w rozwoju społeczeństwa i gospodarki.