Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić cel i zakres oceny oddziaływań procesów budowlanych na środowisko
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U03
    Potrafi projektować oraz wykonywać typowe obiekty budowlane, realizować i oceniać procesy inwestycyjne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • BUD1A_U05
    Potrafi wskazać przyczyny i interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, społeczne, kulturowe związane z przemysłem budowlanym, oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań.