Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_K02
    Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
  • BUD1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, wykazuje postawę proekologiczną i etyczną.