Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Efekt kształcenia:
Student umie posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U01
    Potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku polskim i angielskim (lub innym uznanym w komunikacji międzynarodowej), dokonać ich integracji oraz interpretacji i wykorzystania ich do samodzielnego przygotowania się do zajęć dydaktycznych a także formułowania i uzasadniania opinii.
  • IPJ1A_U06
    Posiada umiejętności samokształcenia się w obszarze nowości dotyczących inżynierii produkcji i jakości oraz logistyki a także jest otwarty na wiedzę interdyscyplinarną powiązaną z wytworzeniem i zastosowaniem metali nieżelaznych i ich stopów w różnych dziedzinach życia.