Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Efekt kształcenia:
Sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe oraz złożeniowe
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U05
    Potrafi opracować (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację techniczną związaną z pozyskiwaniem surowców, w tym: projekt eksploatacji złoża, koncepcję zagospodarowania złoża, harmonogram prac, uproszczoną analizę ekonomiczną itp. oraz posiada umiejętność posługiwania się wybranymi urzędzeniami, przyrządami, aparatami
  • IGR1A_U06
    Potrafi odczytać dokumentacje geodezyjne, geologiczne, wiertnicze i geofizyczne oraz sporządzić opracowanie graficzne, korzystać z wybranych programów komputerowych, w tym wspomagających planowanie, wdrażanie i ocenę efektów działań w zakresie pozyskiwania surowców.