Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pracownia systemów wizyjnych
Efekt kształcenia:
Zdobędzie ugruntowaną wiedzę w zakresie implementacji w systemach obliczeniowych metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W04
    podstawy programowania obiektowego i strukturalnego wraz z elementami inżynierii oprogramowania; metody realizacji obliczeń i optymalizacji w środowiskach informatycznych oraz wizualizacji tych wyników; sposoby realizacji projektów informatycznych; przetwarzanie informatyczne informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych wizyjnych; oraz metodykę tworzenia ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych.