Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pracownia systemów wizyjnych
Efekt kształcenia:
Zdobędzie niezbędną do wykonania projektu wiedzę na temat systemów obliczeniowych, w których można dokonywać implementacji metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W07
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki