Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pracownia systemów wizyjnych
Efekt kształcenia:
Zdobędzie umiejętność analizy źródeł informacji w stopniu umożliwiający wykorzystanie ich do przygotowania pracy inżynierskiej oraz w prezentacji technicznej, związanej z realizowanym projektem oraz realizowaną pracą lub projektem inżynierskim.
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_U01
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych