Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pracownia systemów wizyjnych
Efekt kształcenia:
Zdobędzie umiejętność współpracy z zespołem nad wspólnym projektem lub przedyskutuje w grupie studenckiej osiągnięte rezultaty oraz będzie potrafił w dyskusji uzasadnić podjęte decyzje projektowe.
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_U03
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)