Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Pracownia systemów wizyjnych
Efekt kształcenia:
W ramach moderowanej dyskusji potrafi uzasadnić i obronić zastosowane algorytmy, metody i systemy oraz wskazać na możliwe obszary ich zastosowań, w szczególności wskaże na potencjalne znaczenie wykonanych prac dla postępu techniki, nauki i przemian cywilizacyjnych.
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_K01
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • AiR1A_K02
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy