Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka w mechatronice
Efekt kształcenia:
potrafi zbudować program w języku Scala z wykorzystaniem SBT do zarządzania projektem, szkieletem Play do budowy aplikacji webowej i szkieletem Slick do współpracy z systemem bazodanowym (relacyjnym)
Powiązania z KEU:
  • IME2A_U12
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych lub projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki, robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)