Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ilościowe miary ryzyka rynkowego
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować poznane techniki oceny ryzyka rynkowego.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U04
    potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne wspomagające wybrane procesy decyzyjne w warunkach niepewności