Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ilościowe miary ryzyka rynkowego
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje zawarte w literaturze.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U08
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski, formułować opinie mając świadomość konieczności uczenia się przez całe życie