Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w R
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie: sposób funkcjonowania pakietu R i RStudio oraz możliwości wykorzystania go w celu gromadzenia, analizy i prezentacji danych społeczno- ekonomicznych
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W04
    zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji i analizy ryzyka
  • IIE1A_W05
    zna i rozumie rolę systemów informatycznych w zarządzaniu instytucjami oraz ma wiedzę dotyczącą architektury systemów i problemów bezpieczeństwa informatycznego