Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w R
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie: podstawowe struktury danych i składnię pakietu R i RStudio oraz jego możliwości aplikacyjne
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W05
    zna i rozumie rolę systemów informatycznych w zarządzaniu instytucjami oraz ma wiedzę dotyczącą architektury systemów i problemów bezpieczeństwa informatycznego