Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie w R
Efekt kształcenia:
Potrafi: pozyskać dane do pakietu R, określić ich jakość, zbudować i zaprezentować graficznie model.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U04
    potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne wspomagające wybrane procesy decyzyjne w warunkach niepewności
  • IIE1A_U05
    potrafi wykorzystywać metody programowania, korzystać z sieci komputerowych, baz danych i metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu zarządzania i ekonomii