Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student zna metodykę prowadzenia symulacji numerycznej przepływu z wymianą ciepła
Powiązania z KEU: