Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student zna sposoby oraz zasady przygotowania bryły do symulacji numerycznej.
Powiązania z KEU: