Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Zna zasady tworzenia siatki numerycznej (podział bryły na elementy)
Powiązania z KEU: