Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu modelowania przepływu płynu.
Powiązania z KEU: