Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować bryłę do symulacji przepływu z wymianą ciepła.
Powiązania z KEU: