Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi wygenerować siatkę numeryczną.
Powiązania z KEU: