Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi poprawnie zdefiniować parametry symulacji oraz przypisać warunki brzegowe dla tworzonej symulacji.
Powiązania z KEU: