Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników z symulacji numerycznej
Powiązania z KEU: